Ostatnie zmiany: 24-08-2013

Katarzyna Paprzycka

 

 

On-line papers (in English)

Projekt eksternalistycznej teorii sprawstwa:

(większość tekstów po angielsku)

 

Filozofia umysłu i działania

·         O argumentacji Lowe’a (3): Teza Lowe’a w świetle semantyki Lowe’a, w druku: Filozofia Nauki

·         O argumentacji Lowe’a (2): Jak obalić Lowe’a obalenie teorii identyczności, czyli co by było, gdyby nie wszystkie neurony zachowały się tak, jak się rzeczywiście zachowały?, w druku: Przegląd Filozoficzny

·         O argumentacji Lowe’a (1): O argumentacji Lowe’a na rzecz koncepcji przyczynowości intencjonalnej i fizycznej, Filozofii Nauki XXI, 1/81 (2013): 91-112.

·         O krytyce i pochwale zewnętrznej, o życzliwości interpretacyjnej i ludzkiej – w odpowiedzi M. Grygiańcowi, Filozofia Nauki 20, 1/77 (2012): 117-125.

W druku (od bardzo długiego czasu):

 

 

Projekt habilitacyjny: o zgodności teorii identyczności rodzajowej z antyredukcjonizmem (przy odpowiednim rozumieniu redukcji)

 

Prace z zakresu epistemologii sensu stricto

·         „Problem wiedzy”, w druku: Renata Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii (Wydawnictwo WAM).

 

Prace z filozofii nauki i metafizyki unitarnej

 

Filozofka na temat filozofków i filozofek

 

Popularno-naukowe

·         W poszukiwaniu wolnej woli, Polityka, Niezbędnik Inteligenta „Zrozumieć mózg”, kwiecień 2013, s. 106-108.

·         Filozofia a neuronauka: O tym, dlaczego doniesienia, że wolna wola nie istnieje, są zarówno przedwczesne jak i spóźnione, Pismonos. Notatnik nie tylko literacki numer 5 (2013), pod red.: B. Stefańskiego, s. 9-14. (Tekst jest poszerzoną wersją tekstu „W poszukiwaniu wolnej woli”).

 

 

 

 

 
statystyka