Ostatnie poprawki: 8 maja 2015

 

 

LOGIKA NIE GRYZIE

SAMOUCZEK LOGIKI ZDAŃ I LOGIKI KWANTYFIKATORÓW

 

© Katarzyna Paprzycka

 

U podstaw Samouczka leży przekonanie, że wykład jest najgorszą możliwą formą nauczania logiki na etapie wstępnym. Nauka logiki jest jak nauka pływania. Wykład, na którym wykładowca choćby w najbardziej porywający i dowcipny sposób szczegółowo opisuje, jak się pływa – które mięśnie i w jakiej kolejności się zginają, a które rozkurczają – musi się wydać nie tylko nudny, ale też nieskuteczny – student rzucony pod koniec semestru na głębokie wody, po prostu utonie. To samo dzieje się na wykładach logiki, które wydają się studentom nudne, na dodatek większość studentów tonie na egzaminie końcowym. Pływania nie naucza się oczywiście na wykładach, lecz na basenie, gdzie uczący się ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą pod instruktażem. – Zgadliście! Metoda Samouczka polega na ćwiczeniu, ćwiczeniu, ćwiczeniu – pod instruktażem Samouczka. Samouczek ma pełnić rolę osobistego trenera raczej niż wykładowcy.

Dla kogo jest napisany Samouczek?

Czy lubicie krzyżówki, łamigłówki lub zabawy logiczne? Czy kiedykolwiek na wykładzie/konwersatoriach z logiki lub po przeczytaniu podręcznika logiki mieliście wrażenie, że rozumiecie wszystko (lub prawie wszystko), a byliście bezradni przy rozwiązywaniu zadań lub na egzaminach? Czy odczuwacie niechęć do symboli matematycznych?

Jeżeli odpowiedzieliście na choć jedno z powyższych pytań pozytywnie, to Samouczek może pomóc Wam w nauczeniu się logiki.

 

logika z

humanistów, logika dla prawników, logika dla filozofów, logika dla żółtodzióbów, logika dla licealistów, logika dla nielogików,

ogika zdań, logika kwantyfikatorów, logika dla każdego, logika dla humanistów, logika dla prawników, logika dla filozofów, logika dla żółtodzióbów, logika dla opornych, logika dla licealistów, logika dla nielogików, logika zdań, logika kwantyfikatorów, logi

 

 

 

Samouczek jest udostępniany Państwu do użytku prywatnego darmowo i w pełni legalnie. Będę wdzięczna, jeżeli zechcą Państwo poświęcić 5 minut swego czasu i wziąć udział w przeprowadzanym we współpracy między językoznawcami a filozofami badaniu z zakresu tzw. filozofii eksperymentalnej.

Weź udział w badaniu

www.kognilab.pl/badaniekpaprzyckiej

Ankiety te mają na celu zbadanie tego, w jaki sposób de facto używamy pewnych pojęć w określonych sytuacjach. Nie ma tu prawidłowych i błędnych odpowiedzi.

Katarzyna Paprzycka

ogika kwantyfikatorów, logika dla każdego, logika dla humanistów, logika dla prawników, logika dla filozofów, logika dla żółtodzióbów, logika dla opornych, logika dla licealistów, logika dla nielogików, logika

 

ogika dla opornych, logika dla licealistów, logika dla nielogików, logika zdań, logika kwantyfikatorów, logika dla każdego, logika dla humanistów, logika dla prawników, logika dla filozofów, logika dla żółtodzióbów, logika dla opornych, logika dla licealistów, logika dla nielogików, logika

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: SAMOUCZEK LOGIKI ZDAŃ

 

Przedmowa: Jak nauczyć się logiki (b. ważne!)

 

1. O wnioskowaniu

 

2. Pięć spójników zdaniowych

 

3. Symbolizacje I

 

4. Symbolizacje II

 

5. Określanie wartości logicznej zdań

 

Pomoce do ćwiczeń w Tematach 6-8:

matryce 2-rzędowe

matryce 4-rzędowe

matryce 8-rzędowe

 

6. Równoważność logiczna zdań

 

7. Tautologie, kontrtautologie i schematy logicznie niezdeterminowane

 

8. Skrócona metoda zerojedynkowa

 

9. Inne zastosowania metody zerojedynkowej: logiczna prawidłowość wnioskowań; logiczne wynikanie; wzajemna niezgodność, wzajemne dopełnianie się, wzajemna sprzeczność, logiczna niezależność

 

10. Dowodzenie I: Reguły wprowadzania i eliminacji koniunkcji, reguła eliminacji implikacji

 

11. Dowodzenie II: Reguły eliminacji równoważności, wprowadzania alternatywy, MTP

 

12. Dowodzenie III: Konstrukcyjne reguły inferencji: wprowadzania implikacji, R

 

13. Dowodzenie IV: Konstrukcyjne reguły wprowadzania równoważności, eliminacji alternatywy, wprowadzania i eliminacji negacji

 

14. Dowodzenie V: Wynikanie logiczne, równoważność logiczna, dowodzenie tautologii

 

15. Dowodzenie VI: Wtórne reguły inferencji i reguły podstawiania

 

Zakończenie: Ograniczenia logiki zdań

 

Rozwiązania wszystkich ćwiczeń Części Pierwszej

 

Skorowidz

Reguły systemu SD

 

 

CZĘŚĆ DRUGA: LOGIKA KWANTYFIKATORÓW

 

I. LOGIKA PREDYKATÓW

 

16. Podstawowe pojęcia logiki kwantyfikatorów

            Rozwiązania

 

17. Symbolizacja zdań języka naturalnego I

            Rozwiązania

 

18. Dowodzenie I: Reguły eliminacji dużego kwantyfikatora oraz wprowadzania małego kwantyfikatora

 

19. Dowodzenie II: Reguła wprowadzania dużego kwantyfikatora

 

20. Dowodzenie III: Reguła eliminacji małego kwantyfikatora

 

21. Dowodzenie IV: Tautologie logiki predykatów

 

22. Symbolizacja zdań języka naturalnego II

 

II. LOGIKA RELACJI

 

23. Symbolizacja zdań języka naturalnego I

            Rozwiązania

 

24. Dowodzenie

 

25. Symbolizacja zdań języka naturalnego II

 

 

III. FUNKTOR IDENTYCZNOŚCI

 

26. Symbolizacja zdań języka naturalnego I

 

27. Dowodzenie

          

 

 

 

 

 

 

 

statystyka